Zoznam bugov

Nižšie je aktuálny zoznam bežných bugov vo W10M, ktoré sa vyskytujú (nie každému a nie vždy, podľa šťastia) ale vedzte, že na nich skôr či neskôr natrafíte.

Aktuálne platné pre build 10.0.15063.297

 

Systém

Po stlačení power tlačidla sa rozsvieti hello dióda ale lockscreen sa nezobrazí.
Hello pracuje na pozadí akoby sa zobrazil aj lockscreen, ale keď vám hello nenasníma zreničky nemôžte zadať pin.
Riešenie : Zablokovať a znova odblokovať displej.

Chýba šípka na rozbalenie hlasitosti médií
Riešenie : Kliknite akokeby tam bola – ponuka sa rozbalí.

Aplikácie

Mail niekedy nedá dobre prílohu, buď sa nedá stiahnuť, alebo ju nepozná, alebo nahradi mail iným mailom ak dáte stiahnuť webový obsah a potom prejdete na iný mail
Riešenie : Ak máte viac príloh u ktorých nerozpozná príponu aj keď by mal – dajte uložiť všetky a následne otvorte cez prieskumníka. Ak máte takúto prílohu iba jednu, máte smolu.

Vo fotogalérií sa dole nekrútia šípky – čo znamená že nenačíta vyfotené obrázky, resp. nesynchronizuje nové obrázky nahrané, alebo upravené vo onedrive
Riešenie : V multitaskingu zatvorte fotogalériu a znova otvorte – ak sa netočia aj tak – je potrebné trocha počkať.

Po vyfotení fotoaparátom ostane čierna obrazovka
Riešenie : Swipnúť na predchádzajúcu foto a potom naspäť.

Po spustení fotoaparátu zo zamykacej obrazovky sa telefón reštartuje, ak máte zároveň nastavené hello ako prihlasovaciu metódu.
Riešenie : Vypnúť si hello a čakať na update

Časovač pri pauznutí spadne
Riešenie : Žiadne. Počkať na update aplikácie.

Neaktualizuje sa história hovorov
Riešenie : Zatvorenie aplikácie telefón v multitaskingu, alebo soft reset.

Edge nevie označiť text
Riešenie : Podržte prst, vyberte označiť všetko, potom text odznačte tapnutím do voľného priestoru a následne už vyberte text.

Edge nevysunie klávesnicu vo formulári
Riešenie : Reload stránky, prípadne zatvoriť a otvoriť Edge.